De natuurlijke link tussen toen en nu

Met versteend hout terug naar historie en natuur

Versteend hout
Versteend hout vormt voor velen een mooie link tussen de historie en het hier en nu. Versteend hout is fossiel natuurlijk hout en miljoenen jaren oud. Veelal afkomstig uit Java of Arizona, maar ook Brazilië. Het versteende hout is vaak op een natuurlijke wijze gepolijst en geeft daarmee een symboliek voor het leven zelf en gedenktekens; Tijd kan de ruwe kanten van het leven verzachten en toch kun je het altijd blijven voelen.

AnnaAnna gedenktekens verzorgt, levert en zoekt voor jou juist die ene steen die past bij jouw gedachten en wensen.