De KUNST van het Nieuwe Gedenken
De GedenkOever

De zon staat al laag terwijl je fiets, loopt of rijd langs het glinsterende water. Opeens wordt je blik getrokken naar natuurlijke stammen die in een opvallende vorm staan opgesteld. Er hangen witte vlaggen aan de stammen en deze zijn versierd met kleuren. Het zachtjes wapperen van de vlaggen, het geruis van het water en de vloeiende lijnen van deze natuurlijke kunst, doen je voor een kort moment iets laten voelen. Je kan het eigenlijk niet goed beschrijven en toch heeft het iets wat je pakt. Je stopt om naar een van de banken te lopen die bij de oever staan opgesteld.  Rondom de banken zie je vele bloemen en ook een Pluktuin met diverse insectenhotels. Naast de pluktuin zie je een mooi vormgegeven bord waar kleurige bloemen uit de pluktuin sierlijk pronken. Je leest…

Welkom bij de GedenkOever
Impressie Gedenkbord bij GedenkOever
Rustplaats voor het nieuwe Gedenken
De GedenkOever
De GedenkOever in het kort
De GedenkOever is een Openbare rust- en gedenkplek in een waterrijke omgeving en is opgesteld als vorm van Natuurkunst.

Op deze plek bieden we nabestaanden een uniek gedenkplek ter herinnering aan de overledene.  De gedenkplekken bestaan uit natuurlijke en organische stammen, gesierd door wimpels en kleuren.  Elke stam is onderdeel van een groter zichtbaar geheel en vormt de verbinding tussen kunst en natuur.
Dit maakt de GedenkOever tot een unieke gevoelsbeleving. Voor nabestaanden en voor elke voorbijganger;
Als rustpunt, als baken, om te ontmoeten of enkel om de levendige natuur te aanschouwen. Het is een plek in de natuur om te ontspannen en tegelijkertijd verwonderd te raken van de kleurrijke gedenkstammen die zich verstild uiten.

Een plek waar leven en dood elkaar ontmoeten. Dit alles maakt de GedenkOever tot een multifunctionele, unieke en nieuwe wijze van Gedenken.

“Het kleurrijke leven midden in de Natuur”

Het kleurrijke leven
Net zoals de kleuren van de Tibetaanse gebedsvlaggen een betekenis vertegenwoordigen, vertegenwoordigen de kleuren in de GedenkOever het leven.  Het staat symbool aan het kleurrijke (geleefde) leven, het kan toegekend worden als persoonskenmerk, maar symboliseert ook de basisbehoeften van ieder levend wezen hier op aarde: Want vanuit de aarde (groen) groeit ons voedsel en kunnen we maar enkele minuten zonder lucht (geel), we warmen ons aan vuur (rood) en vuur geeft ons licht en zonder water (blauw) zouden we uitdrogen.
Al deze elementen zijn afhankelijk van elkaar. Zo heeft ook elk mens alle elementen in zich en kunnen deze overeenkomen met persoonskenmerken. De kleuren kunnen daarmee ook symbool staan aan de overledene en het (in)gekleurde leven.
Voor mens en dier
Een duurzame beleving
Eén zijn met de natuur
De GedenkOever is een zichtbare vorm van ‘één zijn met de natuur’ in al haar facetten. Voor mens en dier. Het is een nieuwe plek waar overledenen herinnerd worden, waar vogels en vissen beschutting kunnen vinden op- en onder één van de geïntegreerde waterplateaus, waar we ons inzetten voor de biodiversiteit van vele nuttige insecten én waar iedereen die eraan voorbij komt een kort moment rust vind. Om al dat leven te ondersteunen, maakt de GedenkOever alleen gebruik van afbreekbare, duurzame, natuurlijke of gerecyclede materialen.
Pluk je eigen bloem als herinnering
Aan de oever bieden we nabestaanden de mogelijkheid de naam van de overledene te vermelden op het gepersonaliseerde plattegrond aan de wal.
Uniek aan dit plattegrond zijn de uitsparingen waar door nabestaanden bloemen in gehangen kunnen worden die te plukken zijn in de Pluktuin rondom de locatie.

Langs de pluktuin kunnen niet alleen voorbijgangers heerlijk rondlopen, maar staan er ook insectenhotels om ook de bijen, vlinders, vogels en insecten van al dat leven te laten genieten. Zo halen we de natuur nog dichterbij!

Wat willen we bereiken
Onze Doelstellingen

De GedenkOever is een herkenbare locatie aan de Oever.  Het is een plek om uit te rusten, te ontmoeten en overledenen te herinneren als kleurrijk en natuurkunst. Het is voor iedereen toegankelijk die er aan voorbij komt; met de fiets, auto of wandelend. Een plek in de natuur om te ontspannen en die tegelijkertijd verwonderd. We bieden daarbij mogelijkheid om de naam van de overledenen te vermelden op onze bloemenplattegrond .

De GedenkOever is een belevingsplek waar dood en leven als tegengestelden samenkomen in de openbare natuur. Voor mens en dier. Het is een plek waar overledene herinnerd worden, dieren beschutting vinden op- of onder één van de waterplateau’s,  en waar iedereen die er aan voorbij komt een kort moment rust vind. Om dat leven te ondersteunen, maakt de GedenkOever alleen gebruik van afbreekbare, duurzame, natuurlijke of gerecyclede materialen.

Met de GedenkOever willen we:
• Een vorm van gedenk- en rustplek creëren die onderscheidend en inspirerend is in een veranderende samenleving.
• Een gebruikswaarde creëren waarbij we een belevingswaarde voor alle bezoekers scheppen.
• Een gedenkplek creëren die in materiaal gebruik ecologisch, recyclebaar en duurzaam is.
• Dood en Leven op een kleurrijke en open wijze zichtbaar en bespreekbaar maken.


De GedenkOever is een ontwerp en initiatief van:

Glasatelier en Ontwerpstudio AnnaAnna
en mag niet door derden verwerkt of gebruikt worden.

Heeft u belangstelling te participeren?

Bel ons dan gerust op: 033-8880966
of mail naar info@annaanna.nl voor een afspraak.

AnnaAnna
Talmastraat 36
3864 DE  Nijkerkerveen